CONCERT

2023
02/20
MON

Geigeki Recital Series « VS » (Versus) Vo.6 Mao Fujita × Keigo Mukawa

Tokyo
19:00 START
Interprète

Keigo Mukawa

Mao Fujita

 

Organisateur

Théâtre métropolitain de Tokyo